Dahlberg Equity AB, 556872-3836, och dess två dotterbolag Dahlberg Totalentreprenad AB, 556937-3508, och Dahlberg Bemanning AB, 559006-4316, har fått nya ägare per den 1 februari 2017.

Personalen är därefter flyttad till Dahlberg Bemanning AB, 559006-4316, och verksamheten bedrivs under nytt namn, WI Bygger Sverige AB, 559006-4316.